Show simple item record

dc.contributor.authorOsebakken, Kristina Tveit
dc.contributor.authorPartee, Iselin Anne Cecilia
dc.date.accessioned2017-08-01T07:17:41Z
dc.date.available2017-08-01T07:17:41Z
dc.date.issued2017-06-14
dc.date.submitted2017-06-13T22:00:13Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16158
dc.descriptionPostponed access: the file will be accessible after 2022-02-10
dc.description.abstractThe present study was designed to investigate whether distribution of exposure might facilitate the learning of noun marking of gender subcategories of an unfamiliar, natural language (Russian). Forty graduate students (20 males and 20 females) participated in a between groups experiment where they were familiarized and tested for learning gender marking of Russian nouns. The stimuli was delivered either as three cycles consecutively of 64 items (in total 192 items) before the test phase (massed condition) or divided into three cycles of 64 items separated by a test phase (distributed condition). Learning was operationalized as significantly higher acceptance rate of grammatical items compared to ungrammatical items. The findings revealed that the two conditions produced the learning as measured by higher acceptance of grammatical items than ungrammatical items. The two conditions did not differ in learning outcome. However, the participants’ response time and acceptance rate could indicate that the two conditions triggered different learning strategies. In addition, the measurement of awareness suggested that the two conditions gave similar awareness during the experiment while also reporting recognition of grammatical items more than ungrammatical items.en_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven ble utviklet for å undersøke om distribuering av eksponering kan lette tilegnelse av kjønnsunderkategorier i et ukjent, naturlig språk (russisk). Førti studenter (20 menn og 20 kvinner) deltok i en mellomgruppedesign hvor de ble kjent og testet for læring av kjønnsmarkering av russiske substantiver. Stimulusmaterialet ble levert enten som en blokk på 192 elementer før testfasen (masse tilstand) eller delt inn i tre blokker med 64 elementer separert av en testfase (distribuert tilstand). Læring ble operasjonalisert som graden av aksept av de grammatiske elementene og avvisning av ugrammatiske elementer under test fasen. Resultatene viste at de to gruppene gav læringen som målt ved aksept av grammatiske elementer og avvisning av ugrammatiske elementer. De to gruppene var ikke forskjellige i læringsutbytte. Deltakernes responstid og aksepteringsrate kan imidlertid indikere at de to betingelsene utløste forskjellige læringsstrategier. I tillegg forsto måling av bevissthet at gruppene hadde liknende bevissthet under forsøket, mens de på samme tid viste en tilbøyelighet til å godta grammatiske elementer mer enn ugrammatiske elementer.en_US
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectdistribution of exposureeng
dc.subjectstatistical learningeng
dc.subjectlanguage acquisitioneng
dc.subjectnatural languageeng
dc.subject.meshSpeech Therapyeng
dc.subject.meshLanguage Developmenteng
dc.titleThe Effect of Distribution of Exposure: An Experimental Study Within the Statistical Learning Paradigmeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-13T22:00:13Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i logopedi
dc.description.localcodeLOGO345
dc.description.localcodeMAPS-LOG06
dc.subject.nus799999eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Biologisk psykologi: 261
fs.subjectcodeLOGO345
fs.unitcode17-32-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record