Show simple item record

dc.contributor.authorStrand, Amund
dc.date.accessioned2017-08-16T15:21:20Z
dc.date.available2017-08-16T15:21:20Z
dc.date.issued2017-06-30
dc.date.submitted2017-06-29T22:00:10Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16319
dc.description.abstractNew technologies for producing Atlantic salmon like the recirculation aquaculture systems (RAS) have gained popularity, and has overthrown the traditional flow through systems used in the freshwater stages of the Atlantic salmon production. This is a closed system with less water consumption, but extended water treatment. Despite the many advantages, opportunistic bacteria seem to thrive in in such closed and biological system. Since 2007 there have been an increase in the number of yersiniosis outbreaks. Many of these outbreaks have been in RAS, or in fish in sea cages that originated from infected RAS. The causative bacterium Yersinia ruckeri is capable of forming biofilm, thus making it hard to remove during disinfection. The bacterium can be treated with antibiotics, but facing the worldwide problem of antibiotic resistance, other alternatives are highly needed. One of the alternatives suggested is phage therapy. The long-forgotten method of using bacteria infecting viruses for biocontrol is now being studied again in aquaculture. Bacteriophages infecting Y. ruckeri were investigated in this study. Four different lytic phages and a cocktail including the four were delivered by ACD Pharmaceuticals. They were all tested in growing cultures of Y. ruckeri, where they all showed a good bacteriostatic effect. This indicates that the bacteriophages have a god potential for application in bio treatment of water and filters used in rearing of fish larva and fish. We studied the ability of salmon to produce anti-phage specific antibodies. This was done by immunization of salmon with phage as antigen, and the fish was injected three times with inactivated bacteriophages. The fish antisera were tested with enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), and all sera showed a high production of anti-phage antibodies in the fish given injection with phages alone or combined with adjuvance. The non-vaccinated (no phage antigen) control fish groups did not show any anti-phage antibody production. A neutralization test was performed using sera containing anti-phage antibodies, which proved that antibodies are highly neutralizing the bacteriolytic ability of the phages. In summary the results showed that the phages used alone or in combination were highly bacteriostatic for Y. ruckeri. The ELISA test using bacteriophage as antigen can be used for screening of salmon sera after various exposure to bacteriophages. The immunsera can serve as positive controls. Thus, a screening method for anti-phage antibodies has been established.en_US
dc.description.abstractStore fremskritt innen Norsk akvakultur har ført til nye teknologier innenfor produksjon av Atlantisk laks. De siste 10 årene har resirkuleringsanlegg økt massivt i popularitet, og har erstattet de tradisjonelle gjennomstrømsanleggene som brukes i ferskvannsfasen av lakse produksjonen. Dette er lukkede systemer med mindre forbruk av vann men krever mer vannbehandling. Til tross for mange fordeler, ser det ut til at opportunistiske bakterier trives godt i slike lukkede biologiske systemer. Siden 2007 har det vært en økning i antall utbrudd av yersiniose hvor de fleste har vært i resirkuleringsanlegg, eller i sjøanlegg hvor fisken kommer fra et infisert resirkuleringsanlegg. Yersinia ruckeri er den forårsakende bakterien til yersiniose, og den er i stand til å danne biofilm, noe som gjør den i stand til å overleve desinfeksjon. Bakterien kan behandles med antibiotika, men nå som verden står ovenfor problemer rundt antibiotikaresistens, er andre alternativer ønsket. Et av disse alternativene er fag terapi. Den gamle metoden der bakterie infiserende virus brukes til biokontroll blir nå forsket på igjen. Bakteriofager mot Y. ruckeri ble i dette studiet undersøkt. Fire forskjellige lytiske fag samt en cocktail som inneholdt alle fire ble levert av ACD Pharmaceuticals. De ble alle testet i voksende kulturer av Y. ruckeri, hvor de alle viste en god bakteriostatisk effekt. Dette indikerer en at bakteriofager har et stort potensiale for bruk innen biokontroll av vann og filter brukt i akvakultur av fisk og fiskelarver. I dette studiet ble laksens evne til å produsere bakteriofag spesifikke antistoff studert. Dette ble gjort ved å immunisere laks med fag som antigen. For å oppnå en høy antistoffrespons, ble fisken injisert tre ganger med inaktiverte bakteriofager. Fiskenes antiserum ble deretter testet med enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), hvor alle fiskene som hadde blitt injisert med inaktiverte fag viste en høy anti-fag antistoffrespons. De uinjiserte kontrollfiskene viste ingen antistoff produksjon. En nøytralisasjonstest ble gjort på antistoffene fra fisken med høy antistoffrespons, som viste at antistoffene er svært nøytraliserende på den bakteriolytiske effekten til bakteriofagene. Resultatene viste at fag brukt alene eller i kombinasjon er svært bakteriostatisk for Y. ruckeri. ELISA testen med bakteriofager som antigen kan brukes for screening av lakseserum etter ulike eksponeringer for fag. Immunserumet kan brukes som en positiv kontroll. Dermed har en screening metode for anti-fag antistoff blitt etablert.en_US
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectOppdrettslaksnob
dc.subjectAkvakulturnob
dc.subjectOppdrettsanleggnob
dc.subjectFiskesykdommernob
dc.subjectBakterielle sykdommernob
dc.subjectBakteriofagernob
dc.titleAnalyses of bacteriophages to Yersinia ruckeri and the salmon (Salmo salar L.) antibody response to the bacteriophages.en_US
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-29T22:00:10Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i fiskehelseen_US
dc.description.localcodeMAMN-FISK
dc.description.localcodeFISK399
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c013800
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c002623
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c031819
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c013652
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c005008
dc.subject.realfagstermerhttps://data.ub.uio.no/realfagstermer/c012751
dc.subject.nus759906eng
fs.subjectcodeFISK399
fs.unitcode12-60-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record