Show simple item record

dc.contributor.authorThoresen, Åse Camilla
dc.date.accessioned2017-08-17T11:08:58Z
dc.date.available2017-08-17T11:08:58Z
dc.date.issued2017-02-01
dc.date.submitted2017-02-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16339
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en lesning av Angela Carters eventyr «The Tiger's Bride» og «The Lady of the House of Love», fra eventyrsamlingen The Bloody Chamber (1979). Mitt teoretiske utgangspunkt hentes fra de franske filosofene Gilles Deleuze og Félix Guattaris tenkning, nærmere bestemt fra verket Mille Plateaux (1980). Oppgavens prosjekt er todelt. I oppgavens første del introduserer jeg Angela Carter og redegjør for hennes tenkning omkring eventyret som sjanger, og dens demytologiserende muligheter. Deretter introduserer jeg Deleuze og Guattaris tenkning omkring litteraturens antiautoritære muligheter, med utgangspunkt i tre begreper: tilblivelse, deterritorialisering og affekt. I oppgavens andre del gjennomfører jeg en deleuzoguattarisk lesning av Carters to eventyr. Jeg begrenser meg hovedsakelig til en analyse av narrasjonen, og av utvalgte litterære bilder og motiv. Lesningen avdekker tekstlige elementer som åpner opp og desentraliserer diskursen, via en dobbel bevegelse. Den stratifiserende hegemoniske strukturen oppløses, samtidig som det etableres nye affektive forbindelser mellom uensartede elementer. Eventyrene viser seg demytologiserende, ikke ved å utforme en ny, alternativ mytologi. Snarere ved å opprette fluktlinjer innenfor overgripende helhetsstrukturer, blir myter destabilisert og oppsmuldret fra molekylære posisjoner som den autoritære strukturen verken kan få tilgang på eller kan regulere.en_US
dc.format.extent3872964 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleEventyrets antiautoritære muligheter: En lesning av to av Angela Carters eventyr med utgangspunkt i Deleuze og Guattaris tenkningeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Allmenn litteraturvitenskap
dc.description.localcodeMAHF-LITT
dc.description.localcodeALLV350
dc.subject.nus712103eng
fs.subjectcodeALLV350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record