Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFløttum, Kjersti
dc.contributor.authorEspeland, Tonje J.
dc.date.accessioned2017-08-17T12:49:01Z
dc.date.available2017-08-17T12:49:01Z
dc.date.issued2014
dc.PublishedFløttum KF, Espeland. Norske klimanarrativer – hvor mange “fortellinger”? En lingvistisk og diskursiv analyse av to norske stortingsmeldinger. Sakprosa. 2014;6(4):1-18eng
dc.identifier.issn1891-5108
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16352
dc.description.abstractThis article explores how climate change is framed in the Norwegian White Papers on Climate Policy and on the High North (2011–2012). Scientific as well as political representations of climate change influence individual attitudes and public opinion; thus, climate change communication has become increasingly salient in recent years. In line with this, a growing number of studies focusing on various linguistic and discursive matters of climate change communication have been published. The present paper aims at contributing to this field through an analysis based on a theoretical framework comprising approaches of narrative and polyphonic (multi-voiced) perspectives. Norway is a large oil and gas provider and the country also has a reputation as leading in environmental issues. These conflicting roles are reflected in the country’s policies. The analysis uncovers competing “voices” in the two documents. These findings raise the question of what impact conflicting frames have on public opinion and behaviour.en_US
dc.description.abstractDenne artikkelen undersøker hvordan klimafenomenet presenteres i to norske stortingsmeldinger: Norsk klimapolitikk og Nordområdene. Visjon og virkemidler (2011–2012). Vitenskapelige så vel som politiske fremstillinger av klimaendringer påvirker individuelle og kollektive holdninger og meninger. Klimakommunikasjon har i det siste tiåret derfor fått mye oppmerksomhet i et voksende antall publikasjoner som studerer ulike språklige og diskursive sider av språkbruken om klima. Målet med denne artikkelen er å bidra til dette feltet gjennom en analyse basert på et teoretisk rammeverk som inkluderer narrative og polyfoniske (flerstemmige) perspektiver. Norge er en stor olje- og gassprodusent samtidig som landet er anerkjent som ledende i miljøspørsmål. Disse ulike rollene reflekteres i landets politikk. Resultatene av analysen avdekker konkurrerende “stemmer” i de to dokumentene. Dette reiser spørsmålet om hvilken innvirkning motstridende klimaperspektiver har på folks meninger og adferd.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherInstitutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Osloeng
dc.relation.urihttps://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/index
dc.titleNorske klimanarrativer – hvor mange “fortellinger”? En lingvistisk og diskursiv analyse av to norske stortingsmeldingereng
dc.title.alternativeNorwegian climate narratives - how many "stories"? A linguistic and discursive analysis of two Norwegian white paperseng
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.date.updated2017-08-08T12:22:29Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)eng
dc.identifier.cristin1183138
dc.source.journalSakprosa
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 220654


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel