Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHerføl-Johnsen, Herman
dc.date.accessioned2017-08-31T11:24:01Z
dc.date.available2017-08-31T11:24:01Z
dc.date.issued2017-07-06
dc.date.submitted2017-07-05T22:00:12Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16455
dc.description.abstractDet siste tiåret har antallet saker om forbudet mot misbruk av innsideinformasjon i verdipapirhandelloven §§ 3-3 jf. 17-3 økt kraftig. Et av vilkårene for straffansvar etter § 3-3 er at det må være tale om innsideinformasjon. Kravet til «presise opplysninger» er ett av vilkårene i legaldefinisjonen av innsideinformasjon i vphl. § 3-2. Avhandlingen tar sikte på å gi en grundig fremstilling av dette vilkåret. Det fokuseres særlig på betydningen av nyere EU-lovgivning, samt avgjørelser fra EU-domstolen.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectstrafferetteng
dc.subjectDaimler-sakeneng
dc.subjectVerdipapirretteng
dc.subjectinnsideinformasjoneng
dc.titleForbudet mot misbruk av innsideinformasjon i vphl. §§ 3-3 jf. 17-3 - En analyse av kravet til "presise opplysninger i vphl. § 3-2 første ledd jf. annet ledd Removeeng
dc.title.alternativeEn analyse av kravet til "presise opplysninger i vphl. § 3-2 første ledd jf. annet leddeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-07-05T22:00:12Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.subject.nus737102eng
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-00-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel