Show simple item record

dc.contributor.authorEielsen, Tine
dc.date.accessioned2017-08-31T11:25:36Z
dc.date.available2017-08-31T11:25:36Z
dc.date.issued2017-07-06
dc.date.submitted2017-07-05T22:00:04Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16456
dc.description.abstractTemaet for oppgaven er det ulovfestede prekontraktuelle ansvaret. Det er en ansvarsform hvor den ansvarspådragende handlingen har forekommet før grensen for kontraktsbundethet er overskredet. Sentralt i vurderingen av hvorvidt det foreligger et prekontraktuelt ansvar vil være den allmenne lojalitetsplikten, som går ut på at partene før kontraktsforholdet plikter å opptre lojalt i forhold til hverandre. Første delen av oppgaven dreier seg om på brudd på lojalitetsplikten som et ansvarsbetingende forhold. Formålet er å forsøke å klarlegge hva som ligger i denne lojalitetsnormen, og hva som skal til for å overskride den. Første del av oppgaven går dermed ut på å klargjøre hva som skal til for å kunne dømmes på bakgrunn av prekontraktuelt ansvar. For oppgavens andre del legges det til grunn at skadevolder har brutt lojalitetsplikten på en klanderverdig måte og at det foreligger økonomisk tap. Det skal da forsøkes å fastlegge omfanget av det prekontraktuelle ansvaret, herunder hvilke utgiftsposter som kan kreves erstattet. Årsaksvurderingen vil spille en sentral rolle ved bedømmelsen av hvilke utgiftsposter som er aktuelle.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectPrekontraktuelt ansvareng
dc.titlePrekontraktuelt ansvar - Det prekontraktuelle erstatningsansvarets grunnlag og omfangeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-07-05T22:00:04Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.subject.nus737102eng
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-00-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record