Show simple item record

dc.contributor.authorBrovold, Ida Lagestrand
dc.date.accessioned2017-09-05T11:50:54Z
dc.date.available2017-09-05T11:50:54Z
dc.date.issued2017-07-06
dc.date.submitted2017-07-05T22:00:29Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16554
dc.description.abstractI Norge reguleres offentlige anskaffelser av lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Den mest sentrale av disse er forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser. Om disse kommer til anvendelse, og i så tilfelle hvilken del av dem som gjør det, avhenger av om anskaffelsens verdi overskrider ulike terskelverdier i regelverket. I den sammenheng er spørsmålet hvordan man beregner anskaffelsens verdi. En underproblemstilling til dette er hva som er én anskaffelse overfor terskelverdiene. Når består den av flere kontrakter, og når utgjør hver kontrakt en separat anskaffelse? Dette er behandlet nærmere i avhandlingen.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectOffentlige anskaffelsereng
dc.subjectTerskelverdieng
dc.titleBeregning av en anskaffelses anslåtte verdi - Hvilke kontrakter utgjør én anskaffelse overfor terskelverdiene?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-07-05T22:00:29Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.subject.nus737102eng
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-00-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record