Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHøylandskjær, Katrine Håtuft
dc.date.accessioned2017-09-05T12:42:00Z
dc.date.available2017-09-05T12:42:00Z
dc.date.issued2017-07-06
dc.date.submitted2017-07-05T22:00:15Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16565
dc.description.abstractOppgaven redegjør for Loa. § 5 første ledd første punktums innhold, anvendelse og muligheter for overprøving, i de tilfeller hvor det ikke stilles miljøkrav, og dette representerer et brudd på bestemmelsen. Plikten til å innrette slik miljørettet anskaffelsespraksis framgår av første punktum, og innfører med dette et krav til oppdragsgiver om å oppfylle intensjonen i bestemmelsen. Bestemmelsens intensjon, og hvorvidt den etterleves, kontrolleres kun gjennom å se på hvor tydelig og tilgjengelig kontrollmetodene er. Hovedtyngden i oppgaven er redegjørelsen for de ulike muligheter- og hvilken tilgjengelighet slik kontroll av bestemmelsen har, på alle nivåer av anskaffelsesprosessen. En underproblemstilling oppgaven reiser er tilgjengeligheten til de ulike kontroll og håndhevelsesadganger hva gjelder de forskjellige parters klage- og søksmålskompetanse - særlig i relasjon til interesseorganisasjon.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectmiljøkraveng
dc.subjectklagekompetanseeng
dc.subjectallmenne interessereng
dc.subjectsøksmålskompetanse og interesseorganisasjon.eng
dc.subjectOffentlige anskaffelsereng
dc.subjectmiljøpolitiske målsetningereng
dc.subjectrettslig kontrolleng
dc.subject§ 5eng
dc.titleKontroll av oppdragsgivers plikt til å stille miljøkrav - om dagens håndhevelsesadgang er egnet til å følge opp miljøintensjonen i Loa. § 5 første ledd første punktum.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-07-05T22:00:15Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.subject.nus737102eng
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-00-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel