Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHesseberg, Ole Bjarne Aarsland
dc.date.accessioned2017-09-08T08:40:29Z
dc.date.available2017-09-08T08:40:29Z
dc.date.issued2017-06-23
dc.date.submitted2017-06-22T22:00:13Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16616
dc.description.abstractDenne studien har som hensikt å forklare graden av Konkurransetilsynets uavhengighet fra sentral styring, samt om tilsynet kan anvende responsive regulation. Frem til april 2017 hadde Kongen-i-statsråd anledning til å overprøve Konkurransetilsynets enkeltvedtak i saker av «prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning». Bakgrunnen her var å sikre mulighetene for en politisk reversering utført av regjeringen i enkeltsaker. Problemstillingen for studien er «I hvor stor grad er Konkurransetilsynet uavhengig av sentral styring? Og kan Konkurransetilsynet anvende responsive regulation?» Denne problemstillingen er utarbeidet fra perspektivene i klassisk statsvitenskapelig teori, henholdvis utfra Knut Dahl Jacobsen teorier om lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet, og hans begrepspar kontraksjons- og detraksjonsfaser (1964) drøftet i oppgaven gjennom Thorvald Grans (2003) artikkel Kontraksjons- og detraksjonstesen – En teori om makt og verdikonflikt i demokratier , samt Eisenstadts (1959) begreper om byråkratisering- og debyråkratisering. Studien har en eksplorativ karakter ved hjelp av kvalitativ metode, hvor datainnsamlingen ble gjort ved hjelp av intervju, og analyse av enkelt vedtak fattet av både Konkurransetilsynet og departementet som frem til 2017 og etableringen av Konkurranseklagenemda var ansvarlig klageorgan for Konkurransetilsynets vedtak. Intervjuene ble utført både Oslo i Nærings- og Fiskeridepartementet i Konkurransepolitisk avdeling og i Konkurransetilsynet som holder til i Bergen. Intervju informantene i studien er anonymiserte etter eget ønsker etter forespørsel om det var greit at de ble sitert i oppgaven. Resultatene av studien viser at Konkurransetilsynet alltid har hatt faglig uavhengighet, men at økt bevissthet for deres rolle har økt tilsynsorganet autoritet, samt at ved å fjerne klageadgangen i departementet ved å etablere Konkurranseklagenemda og har økt tilsynsorganets autoritet og evne til å handle og operere med en videre jakke. Samt at de ansatte i henholdsvis Konkurransetilsyn og departement verdsetter og har høy politisk lojalitet og faglig uavhengighet.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectresponsive regulationeng
dc.subjectforvaltningsuavhengigheteng
dc.subjectsentral styringeng
dc.subjectverdikonfliktereng
dc.subjectfaglig uavhengigheteng
dc.subjectbyråkratiseringeng
dc.subjectdebyråkratiseringeng
dc.subjectcasestudieeng
dc.titleEt tilsynsorgan med videre jakke. En studie av Konkurransetilsynets rolle og uavhengigheteng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2017-06-22T22:00:13Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMasteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111eng
fs.subjectcodeAORG350
fs.unitcode15-12-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel