Show simple item record

dc.contributor.authorFoss, Nikolai Park
dc.date.accessioned2017-09-08T08:51:57Z
dc.date.available2017-09-08T08:51:57Z
dc.date.issued2017-06-23
dc.date.submitted2017-06-22T22:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16618
dc.description.abstractJeg dokumenterer i denne oppgaven at en rekke utviklingsland de siste tiårene har opplevd høy sysselsettingsvekst i sine tertiærnæringer på bekostning av industrinæringene. Denne strukturforandringen skiller seg fra den de rike landene gikk igjennom på sin ferd fra jordbrukssamfunn til industrialiserte tjenesteøkonomier, og den skiller seg fra det strukturforandringsforløpet en del øst-asiatiske økonomier har opplevd. Jeg bruker også vekstregnskapsteknikker for å undersøke hvor mye av den arbeidsproduktivitetsveksten landene Brasil, India og Taiwan har opplevd de siste årene som skyldes strukturforandring, og hvor mye som skyldes generell produktivitetsvekst i de tre sektorene primærnæring, industri og tertiærnæring. Beregningene er gjort i Microsoft Excel. Hensikten med denne oppgaven er å undersøke og diskutere hvilke implikasjoner den ovennevnte produksjons- og sysselsettingstrenden kan ha for vekstutsikter i utviklingsland. Jeg konkluderer med at vekstpotensialet på lang sikt svekkes for land som ikke klarer å etablere en industrisektor av et visst omfang, men at landene på kort sikt kan oppleve perioder med høy vekst som følge av høy arbeidsproduktivitetsvekst i de delene av tertiærnæringen som kan basere produksjonen sin på informasjonsteknologi.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectveksteng
dc.subjectutviklingsøkonomieng
dc.subjecttertiærnæringeng
dc.subjectindustrialiseringeng
dc.subjectstrukturforandringeng
dc.subjectutviklingeng
dc.subjectsysselsettingeng
dc.subjectBaumoleng
dc.titleTertiærnæringsvekst og avindustrialisering i utviklingsland: kan tjenesteyting løfte land ut av fattigdom?eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2017-06-22T22:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeECON391
dc.subject.nus734103eng
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record