Show simple item record

dc.contributor.authorHolmefjord, Nina Marie Haugen
dc.date.accessioned2017-10-17T11:33:59Z
dc.date.available2017-10-17T11:33:59Z
dc.date.issued2017-07-06
dc.date.submitted2017-07-05T22:00:08Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16767
dc.description.abstractAvhandlingens tema er barns medbestemmelsesrett i foreldretvister og hvordan denne sikres ved høring i domstolsbehandlingen. Fokuset rettes særlig mot foreldretvister med høyt konfliktnivå. Temaets aktualitet begrunnes i at omkring 16 % av sakene som kommer inn for førsteinstans i norske domstoler er foreldretvister. Barn i foreldretvister står i en særstilling ved å være gjenstand for tvisten uten å være part. Medbestemmelsesretten etter barneloven § 31 er derfor en sentral rettssikkerhetsgaranti. Gjennomføringen av høringen, kodifisert i § 61 første ledd nr. 4, sikrer at barnets medbestemmelsesrett etter § 31 blir en realitet ved domstolsbehandlingen av foreldretvister. At medbestemmelsesretten gis effekt krever imidlertid også forsvarlig vektlegging av barnets mening, jf. § 31. Domstoladministrasjonen har de siste årene gjennomført kompetansehevingstiltak for dommere som behandler foreldretvister. Videre praktiserer mange domstoler en viss spesialisering i tilknytning til foreldretvistene. Særdomstolsutvalget anbefaler i NOU 2017:8 en moderat spesialisering hvor visse dommere i utvalgte tingretter behandler foreldretvistene av hensyn til behovet for barnefaglig kompetanse. Høring av barn i foreldretvister er dagsaktuelt og står høyt på domstolenes agenda.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectEMKeng
dc.subjectforeldretvistereng
dc.subjectsivilprosesseng
dc.subjectsamlivsbruddeng
dc.subjectprosessrettferdigheteng
dc.subjectbeviseng
dc.subjectbarneloveneng
dc.subjectMedbestemmelsesretteneng
dc.subjectnotoriteteng
dc.subjectbarnefordelingssakereng
dc.subjectbarnekonvensjoneneng
dc.subjectskilsmisseeng
dc.subjectkonflikteng
dc.subjecthøykonflikteng
dc.subjectrettssikkerheteng
dc.subjectbarneretteng
dc.subjecthøringsretteng
dc.subjectsakkyndigeeng
dc.subjectmeklingeng
dc.subjecttvisteløsningeng
dc.subjectuttaleretteng
dc.titleBarns medbestemmelsesrett i foreldretvister. Gjennomføringen av barns medbestemmelsesrett med særlig fokus på saker med høyt konfliktnivåeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-07-05T22:00:08Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.subject.nus737102eng
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-00-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record