Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLunga, Sofie
dc.date.accessioned2018-01-16T14:50:42Z
dc.date.available2018-01-16T14:50:42Z
dc.date.issued2017-12-13
dc.date.submitted2017-12-12T23:00:08Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17223
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om den norske romminoritetens erfaringer i møte med barnevernet. Formålet med denne studien er å få økt innsikt i informantenes opplevelser og erfaringer i møte med barnevernet, samt økt innsikt hva som skal til for å bedre samarbeidet. Rom er Europas største transnasjonale minoritet og internasjonale studier viser at rom sliter med dårlige levekår, fattigdom, diskriminering og høy arbeidsledighet. Norske rom utgjør en gruppe på rundt 700-800 personer og undersøkelser viser at det er store utfordringer og brister i kontakten mellom rom og barnevernet. Europarådets kommisær for menneskerettigheter gir Norge hard kritikk for barnevernets hyppige bruk av fosterhjem for romske barn. I en rapport fra 2015 kom det frem at rundt 25% av norskfødte rombarn er tvangsplassert i fosterhjem og at ytterligere 25% av barn fra denne gruppen risikerer å bli tatt ut av familien i fremtiden. Studiens empiriske materiale er utarbeidet gjennom semistrukturerte forskningsintervju med fire representanter fra romminoriteten. Informantene beskrev først og fremst at det er store utfordringer mellom norske rom og barnevernet. Manglende tillitt og frykt for at barnevernet skal ta fra foreldre barna blir trukket frem som særlig utfordrende. Videre hevdes det at barnevernet mangler kunnskap om romsk kultur og levesett. Et resultat av dette er at mange norske rom opplever diskriminering fra barnevernet. I følge informantene blir de møtt med negative holdninger mot rom og en motvilje fra barnevernet til å vurdere det unike ved hver enkelt familie. Til slutt trekkes informasjonsarbeid og dialog frem som viktige tiltak for å bedre samarbeidet mellom barnevernet og rom. Informantene belyste at det er behov for andre handlingsstrategier i barnevernet som kan bidra til en bedre kulturforståelse og en anerkjennende praksis ovenfor rom. Studien retter fokus mot kulturforståelse i barnevernet og betydningen av en antirasistisk, anerkjennende praksis i møte med romminoriteten.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleHvordan erfarer norske rom møtet med den norske barneverntjenesten? Perspektiver på barnevernets mandat og praksis ovenfor norske romeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-12-12T23:00:08Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i barnevern
dc.description.localcodeMABARN351
dc.subject.nus762106eng
fs.subjectcodeMABARN351
fs.unitcode17-33-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel