Show simple item record

dc.contributor.authorLian, Fredrik
dc.contributor.authorMolaug, Endre E.
dc.date.accessioned2018-01-25T10:05:30Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2018-01-16T23:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17276
dc.description.abstractBackground: Routine outcome measures (ROM) in psychological practice have yielded promising results in reducing dropout rates, detecting client deterioration, and improving the outcome of psychotherapy. However, limited research has been conducted on the prevalence of use, and no research on the subject has been conducted on any Norwegian sample of psychologists. Existing studies indicate that the extent to which psychologists utilize outcome measures, is limited. Method: We conducted a survey to explore the use of Routine outcome measures among Norwegian psychologists. Results: 67% of Norwegian psychologists reported that they use some sort of ROM in their clinical practice. The most important reasons for using them was (a) to measure client progress (M = 4.26, SD = .890) and (b) to find out whether there is a need to alter the treatment plan (M = 4.19, SD = .966). Of the 33% who do not use ROM the most important reasons for not using was (a) it takes too much time (M = 2.67, SD = 1.412) and (b) it creates too much paperwork (M = 2.60, SD = 1.455). Conclusion: Compared to earlier studies conducted in the U.S., the use of ROM seems to be more widespread among Norwegian psychologists. However, it is unclear whether ROM is used in a way that facilitates positive outcomes, and whether psychologists have the necessary qualifications and training in using instruments for monitoring and enhancing progress. More research is needed to explore these issues.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Rutinemessig måling av prosess- og utfall (ROM) i psykologisk behandling har vist lovende resultater med hensyn til å redusere frafall, fange opp forverring, og bedre utfallet i terapi. Lite forskning er imidlertid gjort på utbredelsen av ROM, og i Norge finnes det ingen studier på dette området. Eksisterende forskning fra USA tyder på at ROM er lite utbredt. Metode: Vi foretok en spørreundersøkelse for å undersøke utbredelsen av ROM blant norske psykologer, og for å avdekke hvilke årsaker de har for å bruke eller ikke bruke ROM. Resultater: 67% av norske psykologer bruker en eller annen form for ROM i sin kliniske praksis, hvor de viktigste årsakene for bruk er (a) å måle fremgang hos pasienten (M = 4.26, SD = .890) og (b) å finne ut om det er nødvendig å endre behandlingsplan (M = 4.19, SD = .966). Av de 33% som ikke benytter utfallsmål er de viktigste årsakene for dette (a) at d et tar for mye tid (M = 2.67, SD = 1.412) og (b) det blir for mye papirarbeid (M = 2.60, SD = 1.455). Konklusjon: Gjennomføring av rutinemessig utfallsmåling ser ut til å være utbredt blant majoriteten av norske psykologer i dag. Sammenlignet med amerikanske psykologer i 2004 er andelen brukere det dobbelte. Det er imidlertid uklart hvorvidt instrumentene brukes på en måte som fremmer positiv pasientutvikling, og om psykologene er kvalifiserte til å bruke dem. Videre forskning bør undersøke den praktiske anvendelsen av ROM.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectROM
dc.subjectroutine outcome measures
dc.subjectpsychologists
dc.subjectpsychological practice
dc.subjectRutinemessig måling av prosess og utfall
dc.subjectpsykologer
dc.subjectpsykologisk
dc.title“Jeg har ikke tenkt så mye over dette. Men det kan sikkert være lurt.”: En undersøkelse om bruk av prosess- og utfallsmål blant norske psykologer.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-01-16T23:00:02Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-00-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record