• Musikkterapi ved depresjon. Ein kvalitativ studie av brukarerfaringar 

      Kvitne, Tor Øyel Bidne (Master thesis, 2018-12-12)
      Studien har undersøkt korleis deltaking i musikkterapi kan verta opplevd og vera til hjelp for vaksne personar i ein kvardag med depresjon. For å kunne forstå desse opplevingane i kontekst av musikkterapi som eit helsetilbod ...