• Music Therapy, Trust and Child Welfare. In a Norwegian context 

   Mannes, Magnus Jørgensen (Master thesis, 2017-12-22)
   This thesis theoretically explores the concept of trust in music therapy with adolescents in a Norwegian child welfare context. By reviewing literature describing the Norwegian music therapy practice in child welfare and ...
  • Sangskriving med ungdom i barnevernet 

   Torstuen, Elisabeth (Master thesis, 2018-06-09)
   Denne masteroppgaven handler om sangskriving med ungdom tilknyttet barnevernet. Prosjektet var gjennomført på min arbeidsplass, og informantene har gått i musikkterapi minst et år. Hovedfokuset i oppgaven er å se på ...