• Ashmolean Papers 

   Brownsword, Neil; Mydland, Anne Helen (Artistic research, 2017)
   Draws together and extends proceedings from a symposium held at the Ashmolean Museum of Art and Archaeology, University of Oxford. It offers a broad range of interdisciplinary insights into issues surrounding the impact ...
  • Fornuft og kjensle – å framføre musikk av Carl Philipp Emanuel Bach 

   Hagen, Ingrid E. (Artistic research, 2018-02-09)
   Dette er refleksjonen i Ingrid E. Hagen sitt kunststipendiatarbeid. Med utgangspunkt i mitt personlege møte med Emanuel Bach (1714–'88) sin musikk og hans idear om musikalsk empati har eg utforska formidlinga til publikum, ...
  • Rhizomatic Trajectories 

   Brownsword, Neil (Artistic research, 2020)
   Topographies of the Obsolete is an artistic research project conceived in 2012 by University of Bergen Professors Neil Brownsword and Anne Helen Mydland, in collaboration with six European HEI’s and the British Ceramics ...