• Narrativ musikkterapi: Om å omskrive livshistorier i musikkterapien 

      Hjelmbrekke, Steinar (Master thesis, 2014-05-15)
      Denne oppgåva utforskar bruk av livshistoriene til klientane for å fremje helse i musikkterapien. Gjennom å knytte bruk av livshistorier i ein musikalsk kontekst opp mot narrativ terapi, har det kome fram fleire interessante ...