• Expectations In Music Therapy. A Sociocultural Perspective 

      Bjotveit, Alexander (Master thesis, 2017-09-20)
      Denne oppgaven er en teoretisk utforsking av hva forventning er og hvilken påvirkning den har i musikkterapi i psykisk helsevern. Ved å utforske musikkterapilitteratur, psykoterapilitteratur og ulike læringsteorier, er det ...