• Sangskriving med ungdom i barnevernet 

      Torstuen, Elisabeth (Master thesis, 2018-06-09)
      Denne masteroppgaven handler om sangskriving med ungdom tilknyttet barnevernet. Prosjektet var gjennomført på min arbeidsplass, og informantene har gått i musikkterapi minst et år. Hovedfokuset i oppgaven er å se på ...