Show simple item record

dc.contributor.authorYtre-Hauge, Ellisiv
dc.date.accessioned2018-06-11T10:47:04Z
dc.date.available2018-06-11T10:47:04Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.date.submitted2018-06-07T22:00:02Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17773
dc.description.abstractBorderline personality disorder (BPD) is one of the most frequent personality disorders, and is a relatively common disorder in clinical populations. Patients with BPD is often seen as very challenging, if not impossible to treat, something which can be linked to the core psychopathology that defines the disorder. Challenges are typically associated with high drop-out rates, difficulties regarding the therapeutic relation, failing motivation and ability to focus in therapy, and also the therapists counter transference. These challenges can be understood in light of the core psychopathology of BPD, and can help explain the poor effect in treatment compared to other psychological disorders. In the recent years there have been developed several promising psychotherapy treatment programs for BPD, with mentalization based therapy (MBT) and dialectical behavioral therapy (DBT) making exceptional results in the field. The two treatment approaches have several similarities. This paper will analyse MBT and DBT to find important similarities between them. Based on this analysis, the paper will explore potential prognostic factors that could contribute to the positive effect MBT and DBT have on BPD, and implications for standard clinical therapy.en_US
dc.description.abstractBorderline personlighetsforstyrrelse (BPF) er en av de hyppigst forekommende personlighetsforstyrrelsene, og er en relativt vanlig lidelse å møte på i polikliniske sammenhenger. Pasienter med denne lidelsen er ansett som en svært vanskelig pasientgruppe å behandle, mye grunnet kjernepatologien bak lidelsen. Utfordringer knyttet til frafall fra terapi, den terapeutiske relasjonen og alliansedannelse, sviktende motivasjon og fokus i terapi, samt terapeutens motoverføringsreaksjoner i møte med pasientgruppen er typiske problemstillinger som også kan ses i sammenheng med kjernesymptomene ved BPF, og den dårlige behandlingseffekten sammenlignet med psykoterapeutisk behandling for andre psykiske lidelser. De siste årene har det kommet flere lovende behandlingsformer for BPF, hvor mentaliseringsbasert terapi (MBT) og dialektisk atferdsterapi (DBT) har utpreget seg spesielt i forhold til denne pasientgruppen. Det er en rekke fellesnevnere i de to behandlingsformene. Formålet med denne oppgaven er å beskrive MBT og DBT, og sammenligne de to behandlingsformene. Basert på dette vil oppgaven gjennomgå potensielle prognostiske faktorer av betydning for behandlingseffekten på BPF, samt implikasjoner for poliklinisk behandling.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subject"Borderline" "Borderline Personality Disorder" "BPF" "Mentalization Based Therapy" "MBT" "Dialectical Behavior Therapy" "DBT" "Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse" "Emosjonell ustabilitet" "personlighetsforstyrrelse" "mentaliseringsbasert terapy" "dialektisk atferdsterapi" "mentalisering" "dialektikk" "mentalization" "dialectic"eng
dc.titleMentaliseringsbasert terapi og dialektisk atferdsterapi for borderline personlighetsforstyrrelse: Hva er det som må til for å oppnå behandlingseffekt?eng
dc.title.alternativeMentalization Based Therapy and Dialectical Behavior Therapy: What Is Needed to Gain Treatment Effect?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-07T22:00:02Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record