Show simple item record

dc.contributor.authorSimensen, Natalie Christine
dc.date.accessioned2018-06-11T11:21:25Z
dc.date.available2018-06-11T11:21:25Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.date.submitted2018-06-07T22:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17776
dc.description.abstractThrough the years there has been focus on excessive use of coercion in Mental Health wards. This kind of intervention challenges human rights. Health policy is to minimize such practice. This paper aims to clarify which organizational traits may contribute in reduction in the use of mechanical restraints. Ten papers were included in the study. Papers investigating organizational traits and mechanical restraints, or papers investigating organizational traits and seclusion and restraints were also included. Several organizational traits were identified. Most studied traits emerging in this study reducing coercive measures are, leadership involvement in program changes, culture, work environment, staffing, education and training. Strong leadership in local governance focusing on minimizing the use of coercive measures leads to such reduction. However, there is no best practice or guidelines available. Further researches in unit specific traits allowing aggression emerge and how to prevent aggression should be of priority.en_US
dc.description.abstractGjennom årene har det vært fokus på overdreven bruk av tvangsmidler i det psykiske helsevernet. Denne praksisen utfordrer menneskerettighetene, og helsepolitiske mål er å redusere denne praksisen. Denne litteraturgjennomgangen har til hensikt å undersøke hvilke organisatoriske trekk som kan bidra til redusert bruk av mekaniske tvangsmidler. Ti studier ble inkludert. Studiene ser på organisatoriske trekk og mekaniske tvangsmidler, eller organisatoriske trekk og «seclusion» og «restraint». Flere organisatoriske faktorer ble identifisert. De mest studerte trekkene for å redusere bruk av tvangsmidler er, lederskapets betydning for implementering av programmer, kultur, arbeidsmiljø, bemanning, utdanningsnivå og opplæring. Lokalbaserte tiltak med sterkt lederskap som har fokus på å reduser bruk av tvangsmidler fører til slik reduksjon. Det framkommer likevel ingen «best practice» og «guidlines». Videre forskning på faktorer i avdelingene som bidrar til å forstå hvorfor aggresjon oppstår og hvordan aggresjon kan forebygges bør prioriteres.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectpsychiatry
dc.subjectcoercion
dc.subjectmechanical restraints
dc.subjectorganizational traits
dc.subjectculture
dc.subjectleadership
dc.subjectpsykiatri
dc.subjectpsykisk helsevern
dc.subjecttvang
dc.subjectmekaniske tvangsmidler
dc.subjectorganisatoriske faktorer
dc.subjectkultur
dc.subjectledelse
dc.titleHvilke organisatoriske trekk er forbundet med redusert risiko for bruk av mekaniske tvangsmidler i det psykiske helseverneteng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-07T22:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record