Show simple item record

dc.contributor.authorHeian, Mari Torvik
dc.date.accessioned2018-07-03T11:19:02Z
dc.date.available2018-07-03T11:19:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1891-1781
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17858
dc.description.abstractNorske mannlige kunstnere har jevnt over høyere inntekter enn kvinnelige kunstnere, men hva denne inntektsulikheten kan skyldes er lite dokumentert. I denne artikkelen gjøres en analyse av data fra en spørreundersøkelse blant norske kunstnere som viser at omtrent halvparten av inntektsulikheten henger sammen med at menn og kvinner velger ulike kunstneryrker, samt med ulikhet i arbeidstid og arbeidserfaring. Studier som omhand- ler inntektsforskjeller mellom menn og kvinner i andre yrker, viser tilsvarende mønster, men: Det kjønnede inntektsgapet ser ut til å være betydelig større blant kunstnerne enn i befolkningen ellers, selv når tilgjengelige relevante bakgrunnsvariabler er kontrollert for. I artikkelen argumenteres det for at det kjønnede inntektsgapet kan forstås ut fra noen særegenheter ved kunstneryrket, og at kunstfeltet kan se ut til å være preget av et dobbelt likestillingsparadoks: samtidig som forestillinger om talentet som er uavhengig av sosiale strukturer (som kjønn) og idealer om individuell frihet og autonomi står sterkere i kunst- neryrkene enn i de fleste andre yrker, ser inntektsulikheten mellom menn og kvinner i kunstneryrkene ut til å være enda tydeligere enn i yrkesbefolkningen ellers. Tidligere studier av kjønnsulikhet på spesifikke kunstområder kan bidra til å forstå hva den ufor- klarte ulikheten i inntekt mellom mannlige og kvinnelige kunstnere kan skyldes.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherUniversitetsforlageteng
dc.relation.ispartof<a href="http://hdl.handle.net/1956/17857" target="blank">Kunstnere i Norge: Ulikhet i inntekt, arbeid og holdninger</a>
dc.rightsThis is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0. License.eng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/eng
dc.subjectkunstnereeng
dc.subjectkjønneng
dc.subjectinntektereng
dc.subjectinntektsulikheteng
dc.subjectdet doble likestillingsparadokseeng
dc.titleNorske kunstnere og det doble likestillingsparadokseteng
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright the authorsen_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-04
dc.source.journalTidsskrift for kjønnsforskning
dc.source.4042
dc.source.141-2
dc.source.pagenumber47-66
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220no


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0. License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0. License.