Show simple item record

dc.contributor.authorHolm, Beate Cecilie
dc.date.accessioned2018-08-07T14:07:43Z
dc.date.available2018-08-07T14:07:43Z
dc.date.issued2016-04-26
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18030
dc.description.abstractThe purpose of this study was to examine attitudes toward gender minorities in Norway, and identify background variables that may explain differences in attitudes towards transpeople in Norway. This paper will present theory relevant to the understanding of gender and attitudes from a social constructionist point of view. Based on a systematic review of previous research five hypotheses were formed. These hypotheses was tested using data from a web-based nationwide representative survey, conducted in 2013 among 1,250 Norwegians from 18-86 years. As predicted by the hypotheses, this study found that gender minorities are a subject of more negative evaluations than heterosexuals, gays, lesbians and bisexuals. Men, people with an authoritarian personality, those attending religious gatherings and those who consider themselves to be religious have more negative attitudes toward transpeople. Respondents in the youngest age group, those who had been in contact with transpeople and those with a modern understanding of gender has more positive attitudes toward transpeople. For men, those with high education had more positive attitudes toward transpeople than those in the group with the lowest education, but there was no correlation between attitudes toward transpeople and education for women. This study did not find support for differences in attitudes toward transpeople on the basis of income, life satisfaction or place of residence. The results of a regression analysis revealed that authoritarianism, having a modern understanding of gender, age, and previous contact with a transperson were all factors that could account for unique variance in attitudes toward transpeople.en_US
dc.description.abstractFormålet med dette studiet var å kartlegge holdninger til kjønnsminoriteter i Norge og hvilke bakgrunnsfaktorer som kan ligge til grunn for variasjon i holdninger til transpersoner. Denne oppgaven presenterer også relevant teori for å få en forståelse av kjønn og holdninger, ut i fra et sosialkonstruksjonistisk rammeverk. Basert på en systematisk gjennomgang av tidligere forskning på feltet ble fem hypoteser formulert. Disse hypotesene ble testet opp mot datamaterialet fra en web-basert landsomfattende representativ spørreundersøkelse gjennomført i 2013, blant 1250 nordmenn fra 18-86 år. I tråd med hypotesene fant dette studiet at kjønnsminoriteter blir vurdert mer negativt enn heterofile, homofile, lesbiske og bifile. Det var mer negative holdninger til transpersoner blant menn, de som er autoritariastiske, de som deltar på religiøse sammenkomster og de som anser seg selv som troende. Blant de i den yngste aldersgruppen, de som hadde vært i kontakt med transpersoner og blant de med et moderne syn på kjønn var holdningene til transpersoner mer positive. Blant menn var de med høy utdanning mer positive til transpersoner enn de i gruppen med lavest utdanning, men det var ingen sammenheng mellom holdninger til transpersoner og utdanning blant kvinner. Studiet fant ikke støtte for forskjeller i holdninger til transpersoner på bakgrunn av inntekt, livstilfredshet eller bosted. Resultatene fra en regresjonsanalyse avdekket at variablene autoritarianisme, moderne syn på kjønn, respondentens alder og tidligere kontakt med en transperson kunne forklare unik varians i holdninger til transpersoner.en_US
dc.format.extent1835244 bytesen_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectTranspersonereng
dc.subjectKjønnsminoritetereng
dc.subjectHoldningereng
dc.titleHoldninger til kjønnsminoriteter i Norge: Hvem mener hva om transpersoner?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-07T14:02:58Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.localcodePSYK300
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePSYK300


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record