Show simple item record

dc.contributor.authorHolgersen, Lars Pettereng
dc.date.accessioned2006-08-15T10:16:31Z
dc.date.available2006-08-15T10:16:31Z
dc.date.issued2000eng
dc.identifier.isbn82-8088-019-4 (electronic version)
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/1807
dc.description.abstractMålet med oppgaven er å finne faktorer som påvirker bønders valg i arbeidsmarkedet, dvs. skal han drive som fulltidsbonde, deltidsbonde eller slutte som bonde. Analysen ble gjennomført ved hjelp av økonometrisk metode, og forklaringsvariablene er hentet fra offentlige registre. Jeg fokuserer på inntekt ved å kun jobbe i jordbruket og inntekt ved å kun jobbe i annet arbeid. I analysen inngår bønder som var stabile søkere av produksjonstillegg i årene 1989 til 1994, til sammen 5074 individer. På bakgrunn av individtall fra ligningsmyndighetene begrunnes det at timelønnen i jordbruket i 1994 var omtrent 60 kroner. Jeg kom videre frem til at bøndene kunne tjent 120,50 kroner per time i annet arbeid. ? Resultatene fra analysen viser at jo høyere inntekt det er mulig å oppnå i jordbruket, jo større er sannsynligheten for at bonden er heltidsbonde. Og jo høyere alternativinntekten i annet arbeid er, jo mindre er sannsynligheten for at bonden er heltidsbonde. ? Analysen viser også at jo eldre bøndene er jo større er sannsynligheten for at de enten slutter eller er kun gårdbruker, og eldre bønder har mindre sjanse for å ha lønnet arbeid ved siden av gårdsdriften enn yngre bønder. ? For de bøndene som er 48 år eller yngre vil mange barn påvirke bøndene til å være kun gårdbruker, og gjør at de i mindre grad enn ellers velger å slutte som bonde. ? De med utdannelse foretrekker å kombinere gårdsdriften med annet arbeid, mens de med jordbruksutdannelse i større grad enn de uten velger å kun arbeide på gården. ? Variablene som indikerer bosted, predikerer forventede resultater. Der hvor forholdene ligger til rette for det (Østlandet og Rogaland) arbeider bøndene kun på gården, mens de har arbeid i tillegg til gårdsdriften der hvor dette er naturlig. Det å bo i Nord-Norge øker risikoen for at bonden slutter.no_NO
dc.format.extent281967 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleBønders tilpasning i arbeidsmarkedetnob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record