Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØlstad, Ragnhild Kristina
dc.date.accessioned2018-08-22T12:26:38Z
dc.date.available2018-08-22T12:26:38Z
dc.date.issued2018-07-07
dc.date.submitted2018-07-06T22:00:44Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18190
dc.description.abstractAvhandlingen undersøker vilkåret ”vesentlige feil” for ansvarsgrunnlag ved krav om erstatnings for positiv kontraktsinteresse i norsk rett. Spørsmålet er særlig hvorvidt dette vilkåret tilfredsstiller kravene som EØS-retten stiller til gjennomføringen av Direktiv 89/665/EØF artikkel 2 nr. 1 litra c. Analysen viser til problematikken rundt EFTA-domstolens uttalelse i E-16/16 Fosen-linjen og undersøker innholdet av EU-domstolens avgjørelser i C-314/09 Strabag og C-568/08 Combinatie nærmere.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectC-568/08eng
dc.subjectRt. 2001 s. 1962eng
dc.subjectfosen-linjeneng
dc.subjectfosenlinjeneng
dc.subjectCombinatieeng
dc.subjecthåndhevelsesdirektiveteng
dc.subjectpositiv kontraktsinteresseeng
dc.subjectNucleuseng
dc.subjectvesentlige feileng
dc.subjectoffentlige anskaffelsereng
dc.subjectStrabageng
dc.subjectC-314/09eng
dc.subjectE-16/16eng
dc.titleErstatning for positiv kontraktsinteresse i anskaffelsesretten: Vilkåret ”vesentlige feil” som ansvarsgrunnlag i lys av EU/EØS-retteneng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-07-06T22:00:44Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.subject.nus737102eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel