Show simple item record

dc.contributor.authorBaisgård, Sindre Johansen
dc.date.accessioned2018-08-23T08:48:12Z
dc.date.available2018-08-23T08:48:12Z
dc.date.issued2018-07-07
dc.date.submitted2018-07-06T22:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18205
dc.description.abstractOppgaven problemstilling er i hvilken utstrekning morselskap kan holdes ansvarlig for overtredelser av forbudet mot konkurransebegrensende avtaler eller samordning etter konkurranselovens § 10. Fremstillingen tar særlig sikte på å avklare hvordan definisjonen av foretak er styrende for avgrensningen av morselskapets ansvar. I avhandlingens første hoveddel er det gitt en nærmere avklaring av når konkurranselovens § 10 gis materiell anvendelse på konserninternt konkurransebegrensende samarbeid. Under den andre hoveddelen behandles ileggelse av overtredelsesgebyr ovenfor konsern. Her behandles når og i hvilken utstrekning et morselskap kan identifiseres som ansvarssubjekt for et av sine datterselskaps overtredelser og hvordan det påvirker fastsettelsen av gebyrets størrelse at virksomhetene inngår i et konsern. Fremstillingen belyser at det avgjørende for disse spørsmålene er om mor- og datterselskapene kan anses å utgjøre ett og samme foretak. Under den tredje hoveddel er det derfor gitt en avklaring av når en virksomhet er å anse å utgjøre et enkelt foretak etter legaldefinisjonen i kl. § 2. Fremstillingen fokuserer her på hvordan konsern vurderes ovenfor konkurranselovens foretaksbegrep i lys av EU-domstolens doktrine om en enkelt økonomisk enhet.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleMorselskapets ansvar for overtredelser av konkurranselovens §10. Særlig om betydningen av foretaksdefinisjonen for ansvarets grensereng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-07-06T22:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.subject.nus737102eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record