Show simple item record

dc.contributor.authorInnleggen, Lasse Lillelund
dc.date.accessioned2018-09-10T10:59:19Z
dc.date.available2018-09-10T10:59:19Z
dc.date.issued2018-07-07
dc.date.submitted2018-07-06T22:00:08Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18445
dc.description.abstractOppgaven drøfter domstolenes adgang til å idømme barn forvaring. Det fokuseres på rettsutviklingen som har tatt plass de ti siste årene, der hensynet til barnets beste og behandling av barn i konflikt med loven har fått et økt fokus. Videre drøfter oppgaven særlig spørsmålet om gjentakelsesfare og vilkåret "helt ekstraordinære omstendigheter", i lys av høyesterettsavgjørelsen i HR-2017-290-A.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectVollen-sakeneng
dc.subjectHensynet til barnets besteeng
dc.subjectGjentakelsesfareeng
dc.subjectBarneng
dc.subjectForvaringeng
dc.subjectEkstraordinære omstendighetereng
dc.titleForvaring av barn. En drøftelse av domstolenes adgang til å idømme barn lovens mest inngripende og belastende straffereaksjoneng
dc.title.alternativePreventive detention of childreneng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-07-06T22:00:08Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.subject.nus737102eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record