Show simple item record

dc.contributor.authorNeerland, Martine
dc.date.accessioned2018-09-11T09:24:35Z
dc.date.issued2018-07-07
dc.date.submitted2018-07-06T22:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18476
dc.description.abstractEU-domstolen har innfortolket et krav om at varemerkets funksjoner må stå i fare for å bli krenket for at varemerkebruken kan forbys etter vml. § 4. Avhandlingen analyserer hva dette innebærer for spørsmålet om bruk av andres varemerker som AdWords, og videre om hvorvidt EU-domstolen har gitt merkehaveren tilstrekkelig beskyttelse gjennom denne innskrenkende tolkningen. I norsk rett kan likevel generalklausulen i markedsføringsloven § 25 supplere et eventuelt utilstrekkelig vern etter vml. § 4. Dette beror til syvende og sist på rettsanvenderens avveining av konkurransehensynet på den ene siden, og merkehaverens interesser på den andre.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleBruk av andres varemerker som betalt søkeord i søkemotor. En analyse av varemerkeloven § 4 og markedsføringsloven § 25eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-07-06T22:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.subject.nus737102eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0
dc.date.embargoenddate2019-06-01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record