Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØyna, Benedikte
dc.date.accessioned2018-09-19T12:02:55Z
dc.date.available2018-09-19T12:02:55Z
dc.date.issued2018-07-07
dc.date.submitted2018-07-06T22:00:08Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18515
dc.description.abstractOppgavens tema er straffbare ytringer som offentlig oppfordrer noen til å iverksette terror eller terrorrelaterte handlinger. Hovedproblemstillingen er hvordan straffeloven § 136 bokstav a skal tolkes, slik at den ikke innebærer en krenkelse av Grl. § 100 og EMK art. 10. Mer nøyaktig blir dette et spørsmål om hva som skal til for at en ytring anses som en oppfordring til å iverksette terror eller terrorrelatert handlinger jf. strl. § 136 bokstav a og dermed rammes av straffeansvaret. Oppgaven analyserer strl. § 136 bokstav a for å kartlegge det nærmere innholdet.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectGrl. §100eng
dc.subjectEMK art. 17eng
dc.subjectEMK art. 10eng
dc.subjectStraffeloveneng
dc.subjectYtringsfriheteng
dc.subjectStrl. § 136eng
dc.subjectTerrorismeeng
dc.subjectTerroreng
dc.titleStraffeloven § 136 bokstav a. Straffbar offentlig oppfordring til å iverksette terrorisme - en klarlegging av tolkningeneng
dc.title.alternativeStraffeloven § 136 letter a. Punishable public encouragement to initiate terrorist offences - a clarification of the interpretationeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-07-06T22:00:08Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.subject.nus737102eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel