Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØveraasen, Elisabeth Homme
dc.date.accessioned2018-09-20T09:31:44Z
dc.date.available2018-09-20T09:31:44Z
dc.date.issued2018-07-07
dc.date.submitted2018-07-06T22:00:37Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18520
dc.description.abstractAvhandlingen analyserer og sammenlikner forvaringsinstituttet i Norge og Minnesota, med fokus på forvaringsdømtes rehabilitering og utsikter til et liv i frihet. Forvaring er ansett som straff i Norge, og som en sivil særreaksjon i Minnesota. Bakgrunnen for de ulike løsninger holdes opp mot formål og prinsipper i straffe- og straffegjennomføringsretten i de respektive systemene. Formålet med analysen er å drøfte legitimiteten bak statens bruk av den preventive, tidsubestemte frihetsberøvelsen i lys av konstitusjonelle og menneskerettslige garantier.en_US
dc.description.abstractThis master thesis examines and compares preventive detention in Norway and Minnesota, with a special focus on detainees’ rehabilitation. Preventive detention is categorized as criminal punishment in Norway, and as civil commitment in Minnesota. The different solutions can in many ways be connected to different criminal objectives and principles in the respective systems. The purpose of the analysis is to discuss the legitimacy of the state´s use of preventive, indeterminate detention in light of constitutional and human rights-based guarantees.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectEMKeng
dc.subjectMenneskerettighetereng
dc.subjectStraffegjennomføringeng
dc.subjectReaksjonslæreeng
dc.subjectRehabiliteringeng
dc.subjectForvaringeng
dc.titleRehabilitering - en menneskerettighet i humanitetens og verdighetens navn? En systemanalyse av prinsippene for norsk straffegjennomføring av forvaringsdømte med et komparativt utblikk mot Minnesota.eng
dc.title.alternativeRehabilitation – a human right in the name of humanity and dignity? A systematic analysis of the principles of Norwegian execution of sentences regarding preventive detention with comparative perspectives towards Minnesota.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-07-06T22:00:37Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.subject.nus737102eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel