Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNesbakken, Kathrine
dc.date.accessioned2018-09-28T14:13:03Z
dc.date.available2018-09-28T14:13:03Z
dc.date.issued2018-07-07
dc.date.submitted2018-07-06T22:00:46Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18600
dc.description.abstractOppgaven omhandler hvilket vern en arbeidstaker har for sine arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden. Problemstillingen er i hvilken grad en arbeidsgiver ensidig har mulighet til å frata og/eller endre arbeidsoppgavene i denne perioden. Spørsmålet er særlig aktuelt for personer i ledende stillinger. Det foreligger på generell basis en adgang for arbeidsgiver til å gjøre begge deler uten å innhente samtykke fra arbeidstaker. Adgangen til fullstendig utestengelse ble skapt med Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse i Rt. 2009 s. 1183 (Investeringsrådgiverkjennelsen) og er svært snever. Arbeidsgivers endringskompetanse i oppsigelsestiden beror på hvor langt arbeidsgivers styringsrett rekker i det konkrete tilfellet.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectStyringsretteng
dc.subjectOppsigelsestideng
dc.subjectArbeidsoppgavereng
dc.subjectStillingsverneng
dc.titleEn arbeidstakers vern for sine arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden. I hvilken grad har arbeidsgiver adgang til å frata og/eller endre en arbeidstakers arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden?eng
dc.title.alternativeA worker's protection of his assignments during the notice periodeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-07-06T22:00:46Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.subject.nus737102eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel