• Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006 

      Aasmoe, Nanfrid; Andersen, Cathrine Møller; Hunskår, Steinar; Hansen, Elisabeth Holm (Research report, 2001-10)
      Det ble gjennomført en kartleggingsundersøkelse ved Porsgrunn legevakt om fastlegeordningen og pasienttilstrømming til legevakten i 2006. Formålet med studien var å undersøke om det var pasienter tilhørende legesentra eller ...