• Alminnelige helseplager i legevakt 

   Welle-Nilsen, Lina Kristin; Morken, Tone; Granås, Anne Gerd; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2009-01)
   Introduksjon: Alminnelige helseplager hevdes å stå for en betydelig andel legekonsultasjoner. Med alminnelige helseplager menes i denne sammenheng helseplager som pasienten med enkle tiltak selv kan håndtere. Hensikten med ...
  • Å fremme tilknytning og resiliens. Trygg Base modellen – en veileder for fosterforeldre 

   Schofield, Gillian; Beek, Mary (Other, 2014)
   Gillian Schofield og Mary Beek ved Centre for Research on Children and Families, University of East Anglia, startet i 2000 sitt arbeid med å utvikle en modell for støtte til fosterforeldre. Modellen ga de navnet Trygg Base ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2007 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2009-09)
  • Årsstatistikk fra legevakt 2008 og 2009 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2010-12)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2009. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2010 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2011-06)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2010. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2011 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2012-07)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2011. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2012 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2013-04)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2012. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2013 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin), Research report, 2014-04)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2013. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2014 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport; 2-2015, Research report, 2015-04)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2014. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2015 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, 2016-04)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2015. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2016 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report; Peer reviewed, 2017-05-18)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2016. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2017 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport; 2-2018, Research report, 2018-03-22)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2017. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2018 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Research report, 2019-04-24)
  • Beredskapssituasjonen ved norske overgrepsmottak 2011 

   Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle; Zachariassen, Signe M. (Rapport, Research report, 2012-05)
   Bakgrunn: Helsedirektoratet ba i november 2011 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin om å gjennomføre en kartlegging av beredskapssituasjonen ved landets 23 overgrepsmottak. Bakgrunnen for henvendelsen var et ...
  • Bruk av båt til helseoppdrag i Norge - en undersøkelse med vekt på legevakt 

   Hermstad-Pedersen, Ingebjørg (Rapport, Research report, 2009-12)
   Background: In Norway there is a long tradition for the use of boat as means of transport – for both doctor and patient. In spite of considerable changes in the settlements and transport possibilities along the coast line, ...
  • The COPE LBP trial: Cognitive Patient Education for Low Back Pain - a cluster randomized controlled trial in primary care 

   Werner, Erik L.; Storheim, Kjersti; Løchting, Ida; Grotle, Margreth (Journal article; Peer reviewed, 2010-02-16)
   Background: Non-specific low back pain (LBP) is usually self-limiting within 4-6 weeks. Longstanding pain and disability are not predictable from clinical signs or pathoanatomical findings. Pain cognition and physical ...
  • Coping and return to work: Measurement and theoretical issues 

   Kristensen, Lars Ole; Odeen, Magnus; Ursin, Holger (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Sick leave and early departure from the workforce have serious adverse effects on both individuals and society. Motivation and coping are both important when attempting to return to work. In this article, we wanted to test ...
  • Diverticular Disease in the Primary Care Setting 

   Wensaas, Knut-Arne; Hungin, Amrit Pali (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Diverticular disease is a chronic and common condition, and yet the impact of diverticular disease in primary care is largely unknown. The diagnosis of diverticular disease relies on the demonstration of diverticula in the ...
  • Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport 

   Reme, Silje Endresen; Monstad, Karin; Fyhn, Tonje; Øverland, Simon; Ludvigsen, Kari; Sveinsdottir, Vigdis; Løvvik, Camilla; Lie, Stein Atle (Research report, 2016-12)
   Individuell jobbstøtte (IPS) er en tilnærming til arbeidsrehabilitering blant psykisk syke, som har vist god effekt på sysselsetting i internasjonale studier. Denne rapporten beskriver en randomisert kontrollert studie som ...
  • Effektevaluering av ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding : underveisrapport 

   Mæland, Silje; Monstad, Karin; Holmås, Tor Helge; Øyeflaten, Irene; Husabø, Elisabeth; Aamland, Aase (Research report, 2016-09)