Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørensen, Brit Cecilie
dc.date.accessioned2018-12-05T12:18:32Z
dc.date.available2018-12-05T12:18:32Z
dc.date.issued2018-12-05
dc.date.submitted2018-12-04T23:00:04Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18745
dc.description.abstractIn this study I have investigated how work placement in yrkesfaglig fordypning is experienced and perceived by pupils in their first year of Health and Development Studies in Upper Secondary School. Yrkesfaglig fordypning is a study which gives pupils the opportunity to exchange between two contrasting settings in their education path: school and work placement. This exchange can help create a larger understanding of what the trades consist of since pupils have access to the communities of practice at their work placement. The project’s research question is: How do pupils in first year Health and Development studies perceive and experience yrkesfaglig fordypning as a practical study? I started my investigation in the Autumn of 2016. From December 2016 until January 2017 I interviewed six pupils who had completed the yrkesfaglig fordypning course at the first-year level. My research is built on these six interviews. The analysis of my materials shows that all participants were satisfied with participating in work placement, but there was variation in their experiences at work placement. My findings show that the community of practice, tasks and employees were significant factors for how the pupils experienced their work placement. They experienced relevance through tasks at work that gave them insight and made them more familiar with the profession. This allowed them to build relations to members of the working community so that they could observe different tasks and the opportunity to try them. The exchange between school and work placement made it possible to see the connection between theory and practice which additionally built motivation for their own future plans, school work and progress. In the discussion I have focused on how these factors have influenced pupils’ experience of their work placement and how this corresponds to earlier research. I have also pointed at results of my research which I believe can be exciting to look further into.en_US
dc.description.abstractI denne studien undersøker jeg hvordan praksisfaget yrkesfaglig fordypning erfares og oppleves av elevene på vg1 helse og oppvekstfag. Yrkesfaglig fordypning er et fag som gir elevene mulighet til å bevege seg mellom to ulike læringsarenaer i sitt utdanningsløp, henholdsvis skolen og praksisplassen. Denne vekslingen kan være med å skape en større forståelse av hva yrkene går ut på ved at praksiselevene får tilgang til praksisplassens praksisfellesskap og hva det innebærer. Prosjektets problemstilling er: Hvordan opplever elevene på vg1 helse- og oppvekstfag yrkesfaglig fordypning som praktisk fag? Fra høsten 2016 startet jeg med min undersøkelse, og fra desember 2016 til januar 2017 gjennomførte jeg intervjuer av seks elever som hadde fullført faget yrkesfaglig fordypning på vg1 helse- og oppvekstfag. Undersøkelsen min bygger på disse seks intervjuene. Analysen av mitt materiale viste at alle av deltagerne var fornøyd med å få delta i praksis, men at det var variasjon i opplevelse av praksisen. Funnene mine viste at praksisfellesskapet, arbeidsoppgavene og de ansatte var viktige faktorer for hvordan praksiselevene opplevde sin praksis. De opplevde relevans i praksis ved å få arbeidsoppgaver som ga dem et innblikk og gjorde at de bli mer kjent med yrket. Dette forutsatt at de skapte relasjoner til deltagerne i praksisfellesskapet som inkluderer dem, slik at de fikk tilgang til observasjon av og mulighet for selv å prøve ut ulike arbeidsoppgaver. Vekslingen mellom skolen og praksis ga en stor mulighet for å se sammenheng mellom teori og praksis, som igjen kunne til større motivasjon for egen fremtidsplan, skolearbeid og progresjon. I drøftingen har jeg hatt fokus på hvordan disse faktorer har vært med å påvirke hvordan praksiselevenes opplever sin praksis, og hvordan dette samsvarer med tidligere forsking. I tillegg jeg har pekt på resultater av min undersøkelse som jeg mener kan være spennende å se videre på.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleYrkesfaglig fordypning som praktisk fag. Hvordan opplever elevene på vg1 helse – og oppvekstfag yrkesfaglig fordypning som praktisk fag?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-12-04T23:00:04Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i pedagogikk IKT
dc.description.localcodePED396
dc.description.localcodeMAPS-PEDIK
dc.subject.nus724112eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280
fs.subjectcodePED396
fs.unitcode17-42-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel