Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRørvik, Ole-Christian
dc.date.accessioned2018-12-17T06:36:31Z
dc.date.available2018-12-17T06:36:31Z
dc.date.issued2018-06-19
dc.date.submitted2018-06-18T22:00:11Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18768
dc.description.abstractDerivatbørsen Fish Pool ble etablert i 2006, og er den eneste internasjonalt regulert markedsplassen for kjøp og salg av terminkontrakter for laks. Finansielle kontrakter gir markedsaktørene en mulighet til å risikostyre sin eksponering mot fremtidig spotpris, og utjevne selskapets kontantstrømmer. Oppgavens utgangspunkt er en kvantitativ analyse som tester hvorvidt terminmarkedet for laks er effisient. Datasettet benyttet i oppgaven består av historiske spot- og terminpriser i perioden 2007 til 2017. Oppgavens hovedfunn er at terminmarkedet ikke er effisient, og således vil ikke mar-kedsaktørene effektivt kunne benytte finansielle kontrakter som et risikojusterende de-rivat. Ved å benytte Johansen-metoden viser de empiriske resultatene at observerte ter-minpriser er et forventningsrett estimat for fremtidige spotpriser. Videre foreligger det ingen risikopremie i terminmarkedet. Et unntak forekommer her ved 6 måneders ter-minkontrakter. Ved å anvende en svak eksogenitetstest påvises det at spotprisen inne-har prisoppdagelsesrollen, og leder terminprisen. Dette indikerer at når ny informasjon når markedet, inkorporeres denne først i spotprisen før terminprisen deretter reagerer med etterslep. I analysen er det også inkludert en empirisk del hvor datasettet deles i to. Dette er gjort for å isolere de senere års markedsutvikling, da de første årene etter Fish Pools oppstart var preget av lav omsetning og manglende likviditet. Resultatene tyder på at det har eksistert en risikopremie for lengre kontrakter i de senere år. Derimot blir det ikke på-vist en risikopremie for kortere kontrakter. Denne fremgangsmåten har ikke blitt an-vendt tidligere i empiriske analyser av terminmarkedet for laks så vidt undertegnede bekjent, og således skiller oppgaven seg fra tidligere publikasjoner. Det er tatt i bruk flere programvarer i oppgaven. Excel og Stata er benyttet for databe-handling og innledende tester i den empiriske analysen. Hoveddelen av analysen, inklu-dert påføring av restriksjoner på vektor-feiljusteringsmodellen, er utført i EViews.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleEffisiens i terminmarkedet for laks: En empirisk analyse av Fish Pooleng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2018-06-18T22:00:11Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeECON391
dc.subject.nus734103eng
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel