Show simple item record

dc.contributor.authorFjær, Svanaugeng
dc.date.accessioned2006-10-11T11:00:53Z
dc.date.available2006-10-11T11:00:53Z
dc.date.issued2006-05eng
dc.identifier.issn1503-0946
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/1889
dc.description.abstractDagsverket (one-day’s-work) is a low threshold service aiming at giving people with addiction problems a possibility to work. The service offer work to a group of 15 persons, for four hours a day. People that meet in the morning are offered work on a day-to-day basis, and they receive their salaries at the end of the day. The salary is 50 kroner an hour and is exempted tax. These earnings should also have no influence on other benefits. Dagsverket is a project running for three years from in April 2004. It has become a very popular service and the capacity is almost fully utilised every day. People have to meet early in the morning to queue, and when the doors open at about 8 o’clock they sign on a list. In the premises of Dagsverket they have the possibility to have some coffee, rest and also access the internet before the work starts at about 9. The work is organised in three groups. One group stays in-door, and has the responsibility of running a laundry and to do the daily clearing and cleaning of the premises. Two groups do out-door work such as maintenance work in council housing facilities and clearing in-doors and out-doors in housing cooperatives. There is a quite broad spectre of work these two groups can do, but it should not be too advanced and it should not compete with ordinary private enterprises. Dagsverket is a new model in Norway with this focus on day-to-day work and that it is the users themselves that decide whether they are fit for work. The work is offered independent of their rehabilitation situation and the obligation is for one day at the time. By April 2005 about 170 persons are registered as users of the service, and a group of about 35 persons is quite regular users. A number of other Norwegian municipalities are now copying the model in order to give the addict population the possibility to social and vocational training. Dagsverket is organised under the umbrella of the Centre for vocational training (Senter for arbeidslivsforberedelse ALF as). This centre offers training and suitable, adjusted work for vulnerable groups. Even if Dagsverket emphasises the independence and that people don’t need to involve in further rehabilitation, it is good possibility to access a more organised rehabilitation and vocational training in the Centre. The evaluation shows that Dagsverket has been very faithful to the idea about low threshold and limited bureaucratization. They have managed to create a culture of a work place within Dagsverket. This means that there is not much trouble with intoxication, the users control themselves and each other and know most of the time when they are fit for work and not. Dagsverket has been valuable for many of the users because of the possibility to proceed with small steps and in their own tempo. It has given a group excluded from the ordinary working life some of the economic, social and psychological benefits of working.en_US
dc.description.abstractDagsverket er et tre-årig prosjekt ved Senter for arbeidslivsforberedelse, ALF as i Bergen. Dagsverket er et lavterskel arbeidstilbud der rusavhengige tilbys arbeid i et dagtil- dag, perspektiv. Det er 15 plasser i tiltaket som fylles opp etter først-til-mølla prinsippet hver morgen og der avlønning skjer ved arbeidstidens slutt. Inntekt fra Dagsverket er ikke skattepliktig og medfører heller ikke kutt i sosialstønad eller andre trygdeytelser. Dagsverket åpnet dørene for brukerne 14. april 2004. Dagsverket er en liten organisasjon med tre ansatte arbeidsledere og en prosjektleder. Hver morgen fordeles deltakerne i tre grupper, en inne-gruppe og to ute-grupper. Inne-gruppens arbeid dreier seg hovedsakelig om drift av et vaskeri samt rydding og renhold i lokalene. Utegruppene er engasjert i ulike vedlikehold og ryddeoppgaver for kommunen og en del private, i det vesentlige borettslag. Dagsverket er blitt en modell for tiltak i en rekke norske kommuner og det er vist stor interesse for tiltaket fra danske sosialmyndigheter. Det representerer et tiltak der det fokuseres på arbeid og sosial trening knyttet til å delta i arbeidslivet. Det skal være en anledning til å arbeide og tjene penger for mennesker som ikke inngår i et organisert rehabiliteringsopplegg. Evalueringen viser at Dagsverket på kort tid ble et populært tilbud for en gruppe rusavhengige i Bergen. I april 2006 hadde vel 170 personer registrert seg som deltakere. Cirka 35 av disse stiller jevning til arbeid. Kapasiteten ved tiltaket utnyttes dermed så godt som fullt ut, og brukerne opplever at arbeidet gir dem både sosial, psykologisk og økonomisk uttelling. Dagsverkets plassering som en del av ALF både organisatorisk og geografisk gjør at det er gode muligheter for å bli ledet videre til et mer forpliktende rehabiliteringsopplegg for dem som ønsker det. I den konkrete utformingen av tiltaket har ledelsen vært svært trofast mot den opprinnelige prosjektideen, noe som har gitt en god tilgjengelighet og lite byråkrati. Gjennom å fokusere på Dagsverket som arbeidsplass har man lyktes i å skape et miljø der brukerne i stor grad selv vurderer om de kan arbeide eller ikke, og der det er et fåtall avvisninger på grunn av rusing eller brudd på andre regler. I forhold til den tradisjonelle vektlegging på tiltakskjeder i rusfeltet, er Dagsverket en virksomhet som bidrar til at brukerne skal få en bredere horisont. Det er gjennom erfaringene med arbeidet at den enkelte eventuelt skal motiveres til en mer forpliktende eller omfattende deltakelse i arbeidslivet.no
dc.format.extent412202 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherStein Rokkan Centre for Social Studieseng
dc.relation.ispartofseriesNotatno
dc.relation.ispartofseries2-2006no
dc.titleDagsverket - lavterskel arbeidstilbud for rusavhengige. Evalueringsrapportnob
dc.typeWorking papereng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record