Show simple item record

dc.contributor.authorHelgøy, Ingrideng
dc.contributor.authorHerfindal, Sturlaeng
dc.contributor.authorSveri, Torgeireng
dc.date.accessioned2006-10-11T11:20:32Z
dc.date.available2006-10-11T11:20:32Z
dc.date.issued2006-06eng
dc.identifier.issn1503-0946
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/1892
dc.description.abstractThis paper report on results from a survey carried out among a selection of 834 master students at University of Bergen. Only students which took final exam in the spring 2005 or were registered as a master student in the autumn 2003 are included in the survey. 52% returned the questionaire. The majority (approximately 75%) of the students deviated from the standard study period. The Faculty of Medicine had the most students completed the study within the standard study period while the Faculty of Social Science had the least. The variation among the faculties can be explained by several factors like gender and age differences, family responsibilities and students’ participation in the working life. Further, of importance is also an early start of writing the thesis, to which extent students are integrated in a research project and the way the research question was initiated. Students at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, which were committed to complete the thesis within the standard study period, attached great significance to this arrangement. The majority of the students at the Faculty of Social Science and the Faculty of History and Philosophy did not agree in the importance of completing the Master thesis within the standard study period as opposed to students at the other faculties. We also revealed variation among the supervisors attitude towards standard study period; supervisors at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences was the most eager to carry through students while supervisors at the Faculty of Social Sciences was the least. Eager supervisors and frequent tutorials were of great importance for the length of the study period.en_US
dc.description.abstractEn spørreskjemaundersøkelse ble våren 2006 utført blant 834 hovedfags- og mastergradsstudenter ved UiB. Utvalget bestod av studenter som avla endelig eksamen våren 2005 og/eller ble registrert som hovedfags- eller mastergradsstudent høsten 2003. 381 studenter besvarte spørreskjemaet noe som ga en svarprosent på 52 %. Undersøkelsen viste at hoveddelen av respondentene brukte over normert tid i hovedfags- eller masterstudiet: om lag en fjerdedel av studentene avla eksamen til normert tid mens tre fjerdedeler enten avla eksamen til over normert tid eller hadde hittil i studiet brukt mer enn normert tid. Variasjonen i gjennomføring var stor mellom fakultetene; det matematisk naturvitenskapelige fakultetet fremstod med hurtigst gjennomføring mens det samfunnsvitenskapelige fakultetet befant seg i den motsatte enden av skalaen. Etter innføring av masterstudiet har det medisinske fakultetet økt andelen studenter som har gjennomført på normert tid betydelig og det samme har det historisk filosofiske fakultetet. I denne rapporten har vi pekt på ulike faktorer som kan bidra til å forklare de fakultetsvise forskjellene. Kjønns- og aldersforskjeller, forsørgelsesbyrde og arbeid ved siden av studiet kan forklare litt av forskjellene. Tidspunktet studentene kommer i gang med oppgaveskrivingen, hvordan problemstillingen blir til og hvorvidt oppgaven skrives i tilknytning til et forskningsprosjekt har også betydning for forløpet. Det store flertallet av mat nat studentene hadde en svært positiv innstilling til den bindende tidsfristen og tilla den stor vekt i forklaringen av hvorfor så mange studenter ved dette fakultetet avla eksamen til normert tid. Holdningene til å avlegge eksamen til normert tid varierte betydelig mellom fakultetene: HF og SV studentene syntes ikke det var så viktig å levere til normert tid, mens det ble vurdert som viktigere for studentene ved de andre tre fakultetene. Veilederes holdning til normert tid varierte også betydelig mellom fakultetene; veiledere ved MN fakultetet var i størst grad opptatt av dette mens veiledere ved SV var minst opptatt av at deres studenter skulle avlegge eksamen til normert tid. Det var en tydelig tendens til at studenter som hadde en veileder som var opptatt av at de skulle fullføre studiet innenfor normert tid også fullførte til normert tid og at tidlig kontakt med veileder hadde betydning for gjennomføringen. Hyppig veiledning og normert tidsbruk i studiet henger også sammen. Til slutt var det store flertallet av studentene godt fornøyd med den veiledningen de fikk uavhengig av hvor lang tid de brukte på å fullføre studiet.no
dc.format.extent532225 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherStein Rokkan Centre for Social Studieseng
dc.relation.ispartofseries5-2006
dc.relation.ispartofseriesNotatno
dc.titleUndersøkelse av hovedfags- og masterstudenters gjennomføring og vurdering av studiesituasjonennob
dc.typeWorking papereng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record