Show simple item record

dc.contributor.authorSørlie, Veronica Helene
dc.date.accessioned2019-01-22T15:46:40Z
dc.date.available2019-01-22T15:46:40Z
dc.date.issued2018-12-10
dc.date.submitted2019-01-11T23:00:39Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18946
dc.description.abstractDenne masteroppgaven behandler selskapers fradragsrett for tilskudd til samfunnsnyttige tiltak etter skatteloven (sktl.) §§ 6-1 første ledd første punktum og 6-24 første ledd. Bestemmelsene oppstiller et skjønnsmessig vilkår om at skattyters kostnad må ha tilknytning til inntekt eller inntektsskapende aktivitet for å være fradragsberettiget. I rettspraksis og juridisk teori kalles dette gjerne for tilknytningsvilkåret. Problemstillingen som reises er: «Hva skal til for å oppfylle tilknytningsvilkåret etter gjeldende rett?».en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectFradragsretteng
dc.subjectCSReng
dc.subjectSalmar-dommeneng
dc.subjectTilknytningsvilkåreteng
dc.subjectTilskuddeng
dc.titleSelskapers fradragsrett for tilskudd til samfunnsnyttige tiltak etter skatteloven §§ 6-1 og 6-24. Hva skal til for å oppfylle tilknytningsvilkåret etter gjeldende rett?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-01-11T23:00:39Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.subject.nus737102eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record