Show simple item record

dc.contributor.authorWinther, Johanna Ronneng
dc.date.accessioned2019-02-04T11:22:44Z
dc.date.available2019-02-04T11:22:44Z
dc.date.issued2018-12-10
dc.date.submitted2019-01-11T23:00:30Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19052
dc.description.abstractOppgaven drøfter spørsmålet om erstatning for tredjepersons tap, og hvordan retningslinjene gitt i Høyesterett kan anvendes på to konstruerte eksempler på cyberangrep. Den gir en kronologisk fremstilling av rettspraksis som begynner i Rt. 1955 s. 872 (Kabel-dommen) og Rt. 1973 s. 1268 (Flymanøver-dommen). De øvrige dommene som behandles er Rt. 2000 s. 1756 (Arbeidsgiveravgift-dommen), Rt. 2004 s. 1816 (Nøkkelmann-dommen), Rt. 2005 s. 65 (KILE-dommen), Rt. 2006 s. 690 (Lillestrøm-dommen) og Rt. 2010 s. 24 (Hanekleiv-dommen). Hensikten med denne fremstillingen er både å fremheve hva som er igjen fra de to første dommene i dagens gjeldende rett, og å analysere rettsutviklingen. Retningslinjene fra rettspraksis anvendes forløpende mot to eksempler på cyberangrep. Det gis ikke noen konklusjon på om eksemplene leder til erstatning, formålet er å fremheve hvordan argumentene i rettspraksis kan anvendes på det dagsaktuelle temaet, cyberangrep.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectTredjepersons tapeng
dc.subjectCyberangrepeng
dc.subjectErstatningsretteng
dc.subjectErstatningeng
dc.subjectTredjemannstapeng
dc.subjectHackingeng
dc.titleCyberangrep. Grunnlag for erstatning for tredjepersons tap?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-01-11T23:00:30Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.subject.nus737102eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record