Show simple item record

dc.contributor.authorTellez, Sigrid Marie Langeland
dc.date.accessioned2019-02-26T08:12:39Z
dc.date.available2019-02-26T08:12:39Z
dc.date.issued2019-02-21
dc.date.submitted2019-02-20T23:00:04Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19138
dc.description.abstractI romanen Himmelarkivet av Gaute Heivoll, står spørsmålet om muligheten for å formidle traumatiske hendelser sentralt. Romanen iscenesetter en forfatter, Gaute Heivoll, som strever med å fortelle den virkelige historien om Louis Hogganvik. Hogganvik ble arrestert og torturert under andre verdenskrig og tok i fangenskap sitt liv som følge av torturen. Forfatteren ønsker å skrive om det han kaller «dødens tyngde», men han opplever at gåtene er tunge og at ordene som skal bære dødens tyngde er uten vekt. Hva dødens tyngde innebærer beskrives også gjennom Hogganviks kone, Tehodoras, sorg. I denne masteroppgaven diskuterer jeg hvorvidt dødens tyngde kommer til uttrykk i romanen. I min analyse viser jeg, med utgangspunkt i Gadamers teori, hvordan det settes i gang et spill som er nødvendig for å formidle dødens tyngde. Jeg belyser også hvilke spesielle utfordringer som oppstår under formidlingen av dødens tyngde. I lys av Amèry og Scarry argumenterer jeg for at det både er begrensninger i forfatterens muligheter til å fullt ut forstå å dødens tyngde, og at det finnes begrensninger i språket. Romanen baserer seg på virkelige hendelser og virkelige mennesker. Det er en utstrakt bruk av dokumentarisk materiale i romanen, og forfatteren i romanen har iøynefallende likhetstrekk med Gaute Heivoll. Jeg diskuterer bruk av dokumentarisk materiale i romanen sett i forhold til Unni Langås` artikkel «Om å bære dødens tyngde - Fotografier og visuelle fortellestrategier i Gaute Heivolls roman Himmelarkivet» (2012). Jeg ser også på hvordan det preger romanen at den baserer seg på virkelige hendelser, og hvorvidt man bør skille mellom forfatteren i romanen og forfatteren av romanen.en_US
dc.description.abstractThe attainability of conveying traumatic events is a main theme of Gaute Heivoll’s novel Himmelarkivet. The novel is set around an author, Gaute Heivoll, who struggles telling the real story of Louis Hogganvik. During the Second World War Hogganvik was arrested and–as a result of the torture he suffered–committed suicide while incarcerated. The author writes about what he calls “the heaviness of death”. In this thesis I will discuss how “the heaviness of death” is portrayed in the novel. I apply Gadamerian game theory to analyse how the author creates the game that is necessary to convey “the heaviness of death”. In light of Amery and Scarry’s studies on torture and pain I argue that there are limitations in the understanding of “the heaviness of death”, as well as in the human language. The novel is based on real humans and real life events. There is an extensive use of documentary material and there are strong similarities between the author in the novel and Gaute Heivoll himself. I discuss the use of documentary material compared with Unni Langås’ article «Om å bære dødens tyngde - Fotografier og visuelle fortellerstrategier I Gaute Heivolls roman Himmelarkivet» (2012). I discuss how the novel is affected by being based on real world events and wether one can distinguish between the author of and the author in the novel.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleNår ord uten vekt skal bære dødens tyngde en undersøkelse av hvordan traumatiske hendelser formidles i Himmelarkivet av Gaute Heivolleng
dc.title.alternativeWhen words with no weight shoulders the weightiness of death examining the conveyal of trauma in Himmelarkivet by Gaute Heivolleng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-02-20T23:00:04Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeAllmenn litteraturvitenskap mastergradsoppgave
dc.description.localcodeMAHF-LITT
dc.description.localcodeALLV350
dc.subject.nus712103eng
fs.subjectcodeALLV350
fs.unitcode11-21-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record