Show simple item record

dc.contributor.authorDuarte, Katherine
dc.contributor.authorEide, Elisabeth
dc.date.accessioned2019-04-16T08:32:07Z
dc.date.available2019-04-16T08:32:07Z
dc.date.issued2018
dc.PublishedDuarte KB, Eide EE. Når vitenskapen skal «ut». Fra klimarapport til klimajournalistikk.. Norsk Medietidsskrift. 2018;25(3)eng
dc.identifier.issn0804-8452
dc.identifier.issn0805-9535
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/19345
dc.description.abstractOnly a handful of journalists are dedicated to climate and environmental issues in the Norwegian media, and climate journalism is a relatively new field in scientific journalism. This study is based on qualitative interview material consisting of semi-structured interviews with six journalists and five climate researchers. The analysis of the interview data focuses on the communication relationship between researchers and journalists, based on the IPCC reports in 2013–2014. We find that climate researchers are quite happy with the climate reporting, and that the journalists, for their part, want to communicate this field more broadly, but that the dissemination is threatened by cuts that may lead to lower prioritization by the news desks.en_US
dc.description.abstractEt fåtall journalister jobber dedikert med klima- og miljøspørsmål i norske medier, og klimajournalistikk er et relativt nytt felt innen vitenskapsjournalistikken. Denne studien baserer seg på et kvalitativt intervjumateriale som består av semistrukturerte intervjuer med tilsammen seks journalister og fem klimaforskere. Analysen av intervjudataene fokuserer på kommunikasjonsforholdet mellom forskere og journalister, med utgangspunkt i klimapanelets rapporter i 2013−2014. Vi finner at klimaforskere er ganske fornøyde med klimarapporteringen, og at journalistene på sin side ønsker å formidle mer, men at formidlingen blir truet av nedskjæringer som kan føre til svake prioriteringer i redaksjonene.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherUniversitetsforlageteng
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/nmt/2018/03/naar_vitenskapen_skal_ut
dc.rightsAttribution CC BY-NCeng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0eng
dc.subjectclimate journalismeng
dc.subjectscience communicationeng
dc.subjectscientists, journalistseng
dc.titleNår vitenskapen skal «ut». Fra klimarapport til klimajournalistikk.eng
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.date.updated2018-10-18T09:21:01Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright 2018 The Authorsen_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/ISSN.0805-9535-2018-03-02
dc.identifier.cristin1616094
dc.source.journalNorsk Medietidsskrift


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution CC BY-NC
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution CC BY-NC