Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGujord, Ann-Kristin Helland
dc.contributor.authorNeteland, Randi
dc.contributor.authorSelås, Magnhild
dc.date.accessioned2019-04-26T12:07:19Z
dc.date.available2019-04-26T12:07:19Z
dc.date.issued2018
dc.PublishedGujord AK, Neteland R, Selås M. Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie. NOA. Norsk som andrespråk. 2018;34(1-2):93-127eng
dc.identifier.issn0801-3284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19417
dc.description.abstractI denne longitudinelle undersøkinga studerer vi den norskspråklege utviklinga innanfor ordforråd, morfologi og syntaks hos to fleirspråklege barn som starta å lære norsk i barnehagen. Det finst få empiriske studiar av barn som veks opp i ein slik språklæringssituasjon, og eit av føremåla med undersøkinga er å skaffe fram empirisk basert kunnskap om korleis grammatikken i andrespråket, i dette tilfelle norsk, veks fram hos denne gruppa språkinnlærarar. Det er også eit mål å utforske kva for metodar som eignar seg til å fange utviklinga av ordforråd og grammatikk hos så unge barn. Vi har prøvd ut ulike variablar, både reint kvantitative (ytringslengde, aktivt ordforråd målt som talet på substantiv og verb, både leksem og eksemplar, passivt ordforråd) og meir kvalitative (mest komplekse ytring, mest komplekse substantivfrase, spørsmålssyntaks o.a.). Mange av desse måla har gitt oss god innsikt i korleis unge, fleirspråklege barn utviklar majoritetsspråket. Vi knyt også undersøkinga opp til diskusjonen om korleis tidleg fleirspråkleg utvikling skal beskrivast og forståast. Vi argumenterer for at funna våre tyder på at der er ein effekt av forseinka oppstart, og at sjølv om ein tar til å lære eit andrespråk lenge før ein er tre år, vil utviklinga av andrespråket vere annleis enn utviklinga av førstespråket.en_US
dc.language.isonnoeng
dc.publisherNovuseng
dc.relation.urihttp://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1560/1544
dc.rightsAttribution CC BY-SAeng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/eng
dc.subjectfleirspråklege barneng
dc.subjectsuksessiv fleirspråklegheiteng
dc.subjectandrespråksutvikling hos barneng
dc.subjectgrammatisk og leksikalsk utviklingeng
dc.titleFramvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudieeng
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.date.updated2018-11-23T11:37:33Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright 2018 The Authorseng
dc.identifier.cristin1627192
dc.source.journalNOA. Norsk som andrespråk


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution CC BY-SA
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution CC BY-SA