Show simple item record

dc.contributor.authorBårdsnes, Siv Tone
dc.date.accessioned2019-05-08T16:49:04Z
dc.date.available2019-05-08T16:49:04Z
dc.date.issued2019-05-03
dc.date.submitted2019-05-02T22:00:07Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19595
dc.description.abstractDe siste tiårenes forskning tyder på at endringer i havstrømmene nord for Island har en nær sammenheng med brå klimaendringer i den nordiske region. Selv om Island ligger sentralt til i det nord-atlantiske klimasystemet har det frem til nylig vært lite detaljerte opplysninger å finne om paleomiljøendringer i dette området. De senere årenes forskning på havstrømmenes rolle i brå klimaendringer har imidlertid satt den nord-islandske sokkelen i nytt fokus. Kombinasjonen stor varmetransport inn fra sør, og den polare lokaliseringen, fører til at regionen er svært sensitiv for naturlige klimavariasjoner og spesielt sårbar for eksterne pådrivere. En ny marin sedimentkjerne fra den nord-islandske sokkelen (GS15-198-33) er benyttet til høyoppløselig rekonstruksjon av oseanske forhold i overgangen fra «middelalderens varmeperiode» til «den lille istid». En foraminiferbasert (Melonis barleeanum) Mg/Ca analyse og ẟ^[18]O analyse gir detaljert informasjon om egenskapsendringer i bunnvannet over Húnaflói. Studieområdet ligger ideelt til for å kunne gi detaljert informasjon om endringer i dominans mellom den nord-islandske Irmingerstrømmen og Østgrønlandsstrømmen. Endringer i dominans mellom disse forårsaker breddegradsendringer i Polarfronten og har stor klimatisk innflytelse på hele regionen. De instrumentelle dataene er supplert med informasjon om brefluktuasjoner i Drangajökull som ligger like ved studielokaliteten. Det er også søkt i historiske kilder etter førstehåndsberetninger om endringer i vær og klimaforhold i overgangen til «den lille istid». Mine resultater viser en brå endring i vannmassene på den nord-islandske sokkelen rundt 1275-1300 evt. Etter et skifte tilbake til en atlantisk varmere modus, endres temperaturene brått igjen i tiden rundt 1500 evt. Etter dette gjenspeiler ikke forholdene i bunnstrømmen det som skjer på overflaten eller i atmosfæren.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.titleStudier av den brå overgangen til "den lille istid" i havområdet nord for islanden_US
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-05-02T22:00:07Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i geovitenskapen_US
dc.description.localcodeMAMN-GEOV
dc.description.localcodeGEOV399
dc.subject.nus756199eng
fs.subjectcodeGEOV399
fs.unitcode12-50-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record