Now showing items 166-170 of 170

  • When cyborgs walk among us 

   Tøftestuen, Lene (Master thesis, 2020-12-23)
   Denne avhandlingen har som mål å forklare og diskutere hva en kyborg er, og hvilke konsekvenser vi kan støte på i fremtiden når kyborgteknologi implementeres inn i livene våre. Teknologi utvikles og forbedres i et raskt ...
  • Ytringsfrihet og kulturkamp: Et blikk på forestillingsprosjektet Ways of Seeing, og den kulturpolitiske diskursen i dens kjølvann. 

   Sundt, Maja Bergebakken (Master thesis, 2021-06-02)
   In the aftermath of what is known as “the Bertheussen case” (Bertheussen-saken) we now know that a single agent took it upon herself to change the narrative of a performance that used a film of her house. Showcasing herself ...
  • Å se seg selv se 

   Sillué-Skare, Angelin (Master thesis, 2020-12-17)
   Denne oppgaven analyserer Karl Ove Knausgårds Min kamp 1-6 i lys av eksistensialistiske og bevissthetsfilosofiske betraktninger, med utgangspunkt i Jean Paul Sartres teorier om væren i forhold til verden og andre mennesker. ...
  • Å se verden på en ny måte: Laiv som pedagogisk verktøy i maskinsynsetikk 

   Edland, Jon Andreas (Master thesis, 2021-06-02)
   Denne masteroppgaven er en praktisk master, med laiven Ettersynsing som endelig produkt av masteren og en tilhørende rapport. I rapporten gjennomgår og argumenterer jeg for laivmediets mulige potensiale som et pedagogisk ...
  • Å være organisk som seg selv-En kvalitativ sosiolingvistisk studie av det moderne scenespråket 

   Reknes, Hanna Storstrand (Master thesis, 2021-06-02)
   Denne masteroppgaven tar for seg hva målet om moderne språkdrakt har å si for talemålet på teaterscenen, og om talemålet kan være en indikator på hvilke språkholdninger som ligger hos den som har jobbet med ...