• Den homeriske vreden i Vergils Aeneiden. 

      Bårdsnes, Målfrid (Master thesis, 2021-06-02)
      Oppgaven er en studie av resepsjon fra Homer i Vergils epos Aeneiden. Jeg har foretatt en analyse av bruken av vrede som litterært virkemiddel.