• When cyborgs walk among us 

      Tøftestuen, Lene (Master thesis, 2020-12-23)
      Denne avhandlingen har som mål å forklare og diskutere hva en kyborg er, og hvilke konsekvenser vi kan støte på i fremtiden når kyborgteknologi implementeres inn i livene våre. Teknologi utvikles og forbedres i et raskt ...