• Interactive Literacy in the EFL Classroom: Exploring the video game Gone Home. 

   Hamm, Ingrid Elise (Master thesis, 2019-06-13)
   Masteroppgaven er skrevet innen fagområdet for engelsk didaktikk. Hensikten med studien er å undersøke elevenes opplevelse av bruk av videospill som en tilnærming til litteratur i engelskundervisningen. Bruk av videospill ...
  • Narrative as an antidote to a devastating colonial legacy 

   Ask, Lars (Master thesis, 2019-06-21)
   I dette prosjektet bruker jeg ider fra litteraturteoretiker LeAnne Howe i kombinasjon med teorier fra Maria Yellow Horse Brave Heart og Lemyra M. DeBruyn, to kliniske psykologer, for å utforske hvordan fortellinger kan ...