• Bystruktur og vann i middelalderens Kairo og Fustat 

   Lona, Mattis Ødelien Vik (Master thesis, 2021-06-02)
   Vann har hatt en definitiv effekt på hvordan byer utvikler seg over tid. Denne oppgaven har utforsket måtene forskjellige vannstrukturer har hatt en effekt på bystrukturen i Kairo og Fustat mellom 1000 og 1350, og i hvor ...
  • Vannpolitikk i Transjordan 

   Grimstad, Robin-Andre Gornall (Master thesis, 2022-05-20)
   The role of water politics in the Transjordan region as played by the British is a matter of particular interest, impacted by several factors. As the control of water has served as a fundamental issue in state development ...