• Ideologi i arkitektur: Fortid, nåtid og fremtid i Augustus' forum 

      Breistrand, Aksel Teigen (Master thesis, 2023-03-23)
      I denne oppgaven argumenteres det for at Augustus’ forum i Roma var et symbolsk ladet monument der de sentrale temaene i den augusteiske ideologien var utstilt. Det var det siste store byggeprosjektet til Augustus i Roma. ...