• "Grønn kjemi er bærekraftig kjemi?" 

      Myrheim, Emilie Abeland (Master thesis, 2022-06-01)
      På bakgrunn av de nye læreplanene som gradvis ble innført i 2020, ble det utgitt nye lærebøker i kjemi 1. Bærekraftig utvikling, som har en lang historie innenfor den norske skole, ble innført som et tverrfaglig tema, men ...